fbpx

Privacy Policy

Deze Privacy Policy beschrijft hoe Jan Gunneweg omgaat met persoons gegevens, welke gegevens we bewaren en hoe we deze verwerken. Dit kan zijn via bezoek van onze website, of andere manieren van contact.

Voordat we vertellen wat we verzamelen willen we wijzen op het feit dat jouw gegevens ten alle tijden inzichtelijk zijn, aan te passen zijn of zelfs verwijderd kunnen worden. Verzoeken kunnen ingediend worden per email of via het contactformulier op deze website.

We verzamelen een drietal gegevens, te weten:

  1. Cookies
  2. Persoonlijke gegevens tbv facturatie
  3. Persoonlijke gegevens tbv nieuwsbrieven

 

Cookies

We maken gebruik van zogenaamde functionele cookies om de pagina’s op jangunneweg.nl goed te laten functioneren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens, locatiegegevens of iets dergelijks op. Het doel van deze cookies is om de site beter te laten functioneren. Ze kunnen ook altijd via de browser weggegooid worden. Daarnaast kan de gebruiker zelf aangeven hoe er met cookies omgegaan moet worden door middel van instellingen in de browser.

Persoonlijke gegevens tbv facturatie

Om ons mooie werk te laten betalen sturen we facturen naar onze klanten. Daar hebben we basale gegevens voor nodig zoals naam, adres, postcode, woonplaats en email adres. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Jan Gunneweg en zijn goed beveiligd. Deze gegevens zijn ten alle tijden inzichtelijk, aan te passen, of te verwijderen op verzoek.

Persoonlijke gegevens tbv nieuwsbrieven

We hebben een mailing lijst waarbij de gegevens zijn opgeslagen bij een externe partner. Deze gegevens gebruiken we om mails te versturen naar diegene die daar toestemming voor hebben gegeven. Het gaat daarbij om nieuwsbrieven en product mails. Ook deze gegevens zijn ten alle tijden in te zien, aan te passen of te verwijderen middels een verzoek.

Delen van persoonlijke gegevens

De gegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen.

Vragen

Iedereen kan met vragen over deze Privacy Policy terecht bij Jan Gunneweg. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Disclaimer

De inhoud van deze privacy policy kan op elk moment gewijzigd worden. De meest recente versie is altijd te vinden op de website van Jan Gunneweg.